سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

مهدی غضنفری – استادیار، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدرضا بهارنعمتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایرا
آرزو مبشر – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله طراحی استراتژیک زنجیره عرضه برای محصول جدید مورد بررسی قرار می گیرد. برنام هریزی یک زنجیره عرضه برای محصول جدید نیازمند در نظر گرفتن عدم اطمینا نها در تقاضا، هزینه و همچنین تغییرات در شرایط بازار در گذر زمان است. ما دو مدل برنامه ریزی ریاضی برای محصولات جدید را توسعه م یدهیم: اولی ماندگاری مالی را مد نظر قرار می دهد
و دوّمی شامل ماندگاری مالی و استواریدر برابر عدم اطمینان است. این دو مدل برای تعیین چگونگی استفاده از تجهیزات تولید، توزیع، حمل و تعیین محصولات جدیدی که باید وارد بازار شوند، طراحی شده اند. برای اطمینان از استقبال لازم از محصول جدید در بازار، حدی برای سود حاصل از محصول جدید در نظر گرفته م یشود. در این مدل پارامترهای غیر قطعی نظیر قیمت محصولات، هزینه ها، تقاضا و میزان سود به علت عدم وجود پیشینه تاریخی در مورد محصول جدید و همچنین متغییرهای تصمیم به صورت فازی در نظر گرفته میشوند.