سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین حاجی زاده – دانشجوی دکتری برق . قدرت . دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط
مسعود علی اکبر گلکار – دانشیار برق . قدرت . دانشکده برق دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله کنترل سیستم تولید پراکنده پیل سوختی با غشاء تبادل وینی در سیستم توزیع مورد بررسی قرار گرفته است . برایایین منظور مدلسازی دینامیکی اجزاء این سیستم شامل مبدلهای الکترونیک قدرت و پیل سوختی تشریح شده است و سپس استراتژی کنترل فازی عصبی برای هر کدام از اجزاء جهت بر آورده کردن اهداف کنترلی طراحی شده است .از ویژگی های کنترل طراحی شده خاصیت تطبیقی در برابر تغییرات توان در خواستی از طرف بار سیستم توزیع می باشد .