سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین حاجی زاده گستج – دانشجوی دکتری برق قدرت
سید محمد تقی بطحایی – استادیار دانشکده برق دانشکده برق دانشگاه صنعتی حواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

استراتژی مدیریت انرژی در خودروی هایبرید برقی از پیچیدگی بالایی برخوردار می باشد. از این رو در این مقاله ساختار کنترل سلسله مراتبی خودروی هایبرید برقی با توجه به خاصیت هایبرید سیستم مورد نظر ارائه می شود. با توجه به پیچیدگی ساختار محرکه رانشی خودروی هایبرید برقی، هریک از زیر سیستمهای خودرو دارای یک کنترل کننده محلّی بوده و برای هماهنگی بین کنترل
کننده های محلّی گسترده موجود درسیستم و برآورده کردن شاخص های کیفی نظیر کاهش مصرف سوخت و قابلیت رانشی خودرو یک استراتژی کنترلی سلسله مراتبی براساس ساختار ماشین حالت محدود و مدیریت بهینه انرژی براساس منطق فازی طراحی می شود.