سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا جعفری ندوشن – دانشجوی دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود فرزین – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در طراحی تمامی اجزای ماشین های ابزار و ماشین های شکل دهی چرخشی (Flowforming )علاوه بر استحکام باید تاثیر اجزا بر دقت قطعات تولیدی را نیز در نظر گرفت. بدون شک از مهمترین اجزای موثر در دقت قطعات در هر کدام از این ماشین ها اسپیندل است. در این مقاله روش جدیدی که در طراحی اسپیندلیک دستگاه شکل دهی چرخشی با چند غلتک استفاده شده است ارائه گردیده است. در این روش تاثیر نیروی هر غلتک در جایجایی مندرل و تاثیر جابجایی مندرل در توازن نیروی غلتک ها و بر دقت قطعه نهایی بررسی شده است. در ادامه سختی (Stiffness) لازم برای رسیدن به دقت مطلوب محاسبه گردیده و روش طراحی اسپیندل برای رسیدن به سختی محاسبه شده بیان شده است. روش ارائه شده قابلیت محاسبه نیروی نامتعادل بین غلتک ها را نیز دارد که در طراحی دقیق اجزای دیگر دستگاه های شکل دهی چرخشی قابلاستفاده است.