سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: ششمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل علی عسگری – کارشناس ارشد مهندسی ژئوتکنیک، مدیر طراحی بخش سازه های دریایی شرکت مهن
محمدرضا شاکری – کارشناس ارشد مهندسی ژئوتکنیک، کارشناس شرکت مهندسین مشاور سازه پرداز

چکیده:

با توجه به سهولت اجرا، عدم نیاز به مصالح و ماشین آلات خاص و همچنین دوام مناسب بتن غیر مسلح در شرایط محیطی نامناسب آب دریا، اسکله های وزنی بلوکی می تواند یکی از گزینه های مطلوب باشد، به شرط آنکه بتوان تمامی معیارهای پایداری را ارضا نمود . در این مقاله، هدف، بررسی ضوابط مختلف پایداری شامل لغزش، واژگونی، خروج از مرکزیت و ظرفیت باربری برای اسکله های وزنی بلوکی، مخصوصًا در شرایط زلزله، نحوه تعیین نیروی رانش در این شرایط و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهینه سازی اسکله بلوکی با در نظر گرفتن شیب دار کردن بلوکها و جابجایی نسبی آنها می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نحوه استقرار بلوکها و شکل آنها، تأثیر به سزایی در بهینه سازی مقطع اسکله از نظر اجرایی و اقتصادی خواهد داشت.