سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالفضل علی عسگری – کارشناس ارشد ژئوتکنیک، مدیر طراحی بخش سازه های دریایی شرکت مشاور سازه پ
محمدرضا شاکری – کارشناس ارشد ژئوتکنیک، کارشناس شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران

چکیده:

با توجه به سهولت اجراء عدم نیاز به مصالح و ماشین آلات خاص و همچنین دوام مناسب بتن غیر مسلح در شرایط محیطی نامناسب آب دریا، اسکله های وزنی بلوکی می تواند یکی ازگزینه های مطلوب باشد، به شرط آنکه بتوان تمامی معیارهای پایداری را ارضا نمود. در این مقاله، هدف، بررسی ضوابط مختلف پایداری شامل لغزش، واژگونی، خروج ازمرکزیت و ظرفیت باربری برای اسکله های وزنی بلوکی، مخصوصا در شرایط زلزله، نحوه تعیین نیروی رانش در این شرایط و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهینه سازی اسکله بلوکی با در نظر گرفتن شیب دار کردن بلوکهاو جابجایی نسبی آنها میباشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نحوه استقرار بلوکها و شکل آنها، تاثیر بسزایی در بهینه سازی مقطع اسکله از نظر اجرایی و اقتصادی خواهد داشت.