سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین کنفرانس شکل دهی فلزات و مواد ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد حسین کارگرنوین – استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
رضا نقدآبادی – استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
حسین دریجانی – دانشجوی دکترای دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله با استفاده از مکانیسم فشار مقاوم سازی، توزیع تنش محیطی و معادل در جداره یک مخزن جدار ضخیم استوانه ای شکل با رفتار کار سختی خطی بهینه می شود. با استفاده از دو روش بهینه سازی توزیع تنش محیطی و معادل بهترین فشار اتوفرتاژ جهت کارایی بهتر مخزن استخراج می شود. تعیین فشار اتوفرتاژ با استفاده از دو روش فوق ساده، قابل اجرا و منطقی می باشد. در ادامه با استفاده از دو معیار طراحی الف) بهینه سازی توزیع تنش محیطی ب) اجازه دادن به تسلیم شدن درصد مناسبی از جداره مخزن به تعیین مینیمم ضخامت مخزن پرداخته می شود. د رنهایت برای تعدادی ساختار با ویژگیهای مکانیکی متفاوت، منحنی های برای بدست آوردن نسبت شعاع خارجی به داخلی و فشار مقاوم سازی بهینه ارائه می شود. نتایج نشان میدهد که اختلاف نتایج مربوز به مقادیر بی بعد طراحی بر اساس دو روش الاستیک و الاستوپلاستیک قابل ملاحظه می باشد.