سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

غزاله خجسته طوسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محمدحسین یغمایی مقدم – دانشگاه فردوسی مشهد، گروه کامپیوتر
رضا منصفی – دانشگاه فردوسی مشهد، گروه کامپیوتر

چکیده:

یکی از راه حل های موثر که امروزه برای جداسازی کمی سرویسها در شبکه های IP مطرح شده است. مدل سرویس های جداشده متناسب می باشد. این نوع روش ها یجداسازی، قابل کنترل، سازگار و پایدار بوده و به اپراتور های شبکه های بسیار بزرگ نیز این امکان را می دهد تا براحتی منابع و سرویسهای شبکه را مدیریت کنند. روشی که دراین مقاله برای جداسازی سرویس ها مطرح شده است . بر پایه الگوریتم JoBS(Joint of Buffer Management and Scheduling) می باشد. در الگوریتم JoBS عمل جداسازی سرویس ها بر اساس دو پارامتر تاخیر و میزان اتلاف بسته ها انجام می شود اما الگوریتم ارائه شده این مقاله از دو پارامتر میزان اتلاف بسته ها و تغییرات تاخیر برای جداسازی سرویس ها استفاده می نماید. نتایج شیه سازی نشان می دهد که در این روش علاوه بر اینکه بین سرویسها از نظر میزان اتلاف بسته ها و تغییرات تاخیر جداسازی مناسبی صورت می گیرد. فاصله تاخیر بین سرویس ها نیز رعایت شده و این فاصله نسبت به الگوریتم JoBS از دقت بیشتری برخوردار است.