سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

یوسف قربانی – کارشناسی ارشد فراوری مواد معدنی، دانشگاه تهران
پژمان سیدصدری – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
وحیدالدین فتاح پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ ، دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله اهداف یک ارزیابی زیست محیطی معرفی و نحوه تعریف «فاکتورهای تاثیرگذار» و «سازنده های زیست محیطی» بیان شده است. سپس الگوریتم، بیانگر رابطه بین «فاکتورهای تاثیرگذار» و «سازنده های زیست محیطی» بر اساس تعریف و امتیازبندی سناریوها و طراحی ماتریسها است، معرفی و نحوه ارزیابی تاثیرات زیست محیطی مورد بررسی و وضعیت استاندارد، ارائه می شود. مزیت این الگوریتم مد نظر قرار دادن بسیاری از مسائل زیست محیطی و تاثیرات متقابل آنها بابکارگیری استانداردها میباشد.