سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد قربانی – هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده
ایمان مؤذن نژاد – محقق ارشد دفتر طراحی هسا، صنایع هواپیما سازی ایران ( هسا ) ، دفتر طراحی، ش

چکیده:

طراحی هواپیما، کاربرد مهندسی علوم تئوری و مهندسی کاربرد علوم تجربی ( تست و آزمایشات ) می باشد . فلسفه تست های پروازی ناشی از پروسه چرخه عمر هواپیما بوده که از نتایج آن، برای بررسی نتایج موفقیت طراحی و شناسایی مدل ریاضی مجموعه ها استفاده می گردد . فاز اوجگیری یا صعود (Climb) از مراحل مهم و اولیه پرواز بوده که پارامترهای اساسی آن، زاویه، گرادیان، نرخ، زمان صعود، مسافت افقی و سوخت مصرفی می باشد . اگر چه این مسائل در فرآیند طراحی پیش بینی شده است، ولیکن پاسخ دقیق به این پرسش ها مستلزم تدوین طرح تست ) ) Test Plan ، تعیین استراتژی انجام تست و تحلیل پارامترهای آن بوده تا به کمک نتایج تست، استراتژی های صعود را بر اساس مفهوم فیزیکی انرژی کل، بهینه نمود .