سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید احمد مرتضوی نیر – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، کارشناس ارشد مهندسی الکترواپتیک
علی محمودی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دکترای مهندسی برق- الکترونیک
محمدرضا عاروان – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،دکترای مهندسی برق- کنترل

چکیده:

جستجوگرهای رتیکلی که به دلیل داشتن ساختار ساده و قیمت مناسب یکی از پر کاربردترین جستجوگرهای مادون قرمز هستند ، از گرمای تولید شده توسط هدف برای ردیابی آن استفاده می کنند. میزان دقت در تعیین موقعیت هدف به پارامترهای مختلفی بستگی دارد . مهم ترین این پارامترها الگوی گذردهی نوری رتیکل و الگوریتم پردازش سیگنال خروجی آشکار ساز است. در این مقاله، الگوی رتیکل چرخشی خاصی مورد مطالعه قرار گرفته و پس از بررسی نحوه مدولاسیون نوری و استخراج روابط حاکم بر هنسه الگوی گذردهی آن، الگوریتم دمدولاسیونی برای سیگنال خروجی سامانه پیشنهاد شده است. این الگوریتم مدل سازی شده و نهایتا منحنی بهره استاتیکی سامانه بدست آمده است.