سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهروز مشهدی – استادیار – مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی خود
امین آقایی ابدالانی – کارشناس ارشد – مهندسی خودرو، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی

چکیده:

یکی از روشهای نوین برای کاهش مصرف سوخت بهینه سازی عملکرد سیستم انتقال قدرت و یکی از راه های این بهبود می تواند به صورت نرم افزاری همانند بهینه کردن تعویض دنده عملی گردد . در این مقاله یک استراتژی برای کنترل فازی تعییین نسبت دنده گیربکس پیوسته ) )CVT به جهت کاهش مصرف سوخت خودرو طراحی شده است . تابع هدف در اینجا، منحنی مصرف سوخت بهینه در صفحه دور – گشتاور موتور احتراق داخلی است و با کنترل نسبت دنده سعی شده است که با تغییر شرایط کار خودرو، موتور همواره نزدیک به این منحنی حرکت کند . برای تعیین میزان اثر بخشی این استراتژی کنترلی و مقایسه مصرف سوخت از سیکل های رانندگی استاندارد در محیط نرم افزار Advisor استفاده شده است و نتایج بدست آمده با اطلاعات موجود مقایسه و نتایج مطلوبی ملاحظه شده است .