سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین بلندی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران مرکز تحقیقات عالی الکتر
علی بادپا –

چکیده:

اغلب ماهوارههای کوچک پس از تزریق در مدار، در نتیجه اغتشاشات حاصل از پرتابگر حالت معلقی خواهند داشت. لذا، زیرسیستم کنترل وضعیت بایستی قادر به مصرف بلافاصله انرژی پیکره ماهواره بمنظور پایداری در حالت تعادل رو به زمین باشد. از آنجا که تسخیر سریع ماهواره بمنظور انجام ماموریت، با بکارگیری عملگرهای ارزان قیمت و سبک با توان مصرفی پایین بسیار کارآمد است لذا در این مقاله، الگوریتم کنترلی برای مودهای عملکردی ماهواره سهمحوره با پایدارسازی غیرفعال گرادیان جاذبهای بر پایه تئوری اتلاف انرژی لیاپانوف با وجود محدودیتهای گشتاور مغناطیسی، چنان طراحی میشوند که اهداف کنترلی شامل پایداری و نشانهروی دقیق را برآورده سازند