سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

عبدالرضا بیگی نیا – استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد-مسئول پاسخگوی
احمد روستا – استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی
سید سعید میرو احدی – دانش آموخته مدیریت بازرگانی دانشگاه شاهد -گرایش بازاریابی بین المللی

چکیده:

شناخت بازارهای هدف صادراتی با توجه به لزوم گسترش فعالیت های صادراتی، از جمله مهمترین دغدغه های شرکت های صادراتی است. تحقیق حاضر با استفاده از «منطق ریاضی فازی» و «مدل های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه» الگویی ریاضی را جهت شناسایی بازارهای بالقوه ارائه نموده است. مطالعه موردی انجام شده در این تحقیق صنعت خودرو و شرکت سایپا می باشد. نتایج تحقیق حاضر ۲۳بازار مناسب صادراتی را برای شرکت سایپا شناسایی و معرفی نموده است. در این تحقیق از روش Fuzzy Topsis، اعداد مثلثی و ذوئزنقه ای فازی جهت امتیازدهی به شاخص های مورد نظر، استفاده گردیده است. همچنین ۶۰ کشور دنیا واقع در ۱۰ منطقه جغرافیایی مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان نیز با بررسی های آماری مناسب ترین مناطق جغرافیایی برای فعالیت های بازاریابی صادرات شناسایی و معرفی گردیده است.