سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین کنفرانس بهبود و تحول اداری

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

هدایت کارگرشورکی – یزد – میدان امام حسین – استانداری یزد

چکیده:

ایفای موثر نقش نظام اداری در زمینه سازی برای تحقق آرمانهای سند چشم انداز، مستلزم برخورداری از مدلی بومی و کاربردی جهت اعمال تغییراتی بنیادین در اجزای مختلف این سامانه است که از طریق پیاده سازی سیاستهای کلی نظام اداری (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری)، میسر خواهد بود. در این پژوهش با هدف یافتن چنین الگوی کاربردی تلاش می شود نا نظام اداری استان یزد بعنوان نمونه موردی، تحت مطالعه قرار گرفته و پس از تعیین چشم انداز بلندمدت، به طراحی سایر اجزای سند برنامه راهبردی تحول در نظام اداری استان، پرداخته شود. در این مسیر، مجموعه سیاستهای کلی نظام اداری بعنوان راهبردهای کلان، لحاظ و در چهار محور کلی طبقه بندی شده اند. در ادامه، به ازای راهبردها نیز چندین برنامه عملیاتی و پروژه اجرایی پیش بینی شده که پیاده سازی آنها می تواند اطمینان نسبی از تحقق سیاستهای کلی نظام اداری در سطح استان، ایجاد نماید