سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید اسماعیل رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جن
سیدمحمد سعید دامادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق گرایش کنترل،دانشگاه صنعتی امیرکبی

چکیده:

با توجه به توسعه شهرها و افزایش نیاز بشر به استفاده از منابع معدنی ,فاصله ی بین تاسیسات و ساختمان های مسکونی و معادن کمتر و احتمال بروز حوادث بیشترشده است .عملیات حفاری و آتشکاری , ازجمله مهمترین فرآیندهای استخراج معادن روباز هستند که گاهیاوقات توام با پیامدهای نامطلوب بوده وباعث بوجود آمدن خطرات و مشکلاتی می شوند .از جمله پیامدهای خطرناک و نامطلوب عملیات انفجار معادن روباز , پدیده پرتاب سنگ می باشد که باید به دقت مورد تحلیل و بررسی قرار گیردتا از خسارتهای مالی و جانی ناشی از آن جلوگیری بعمل آید. در این مقاله سعی شده است که با استفاده از اطلاعات آتشباری در معدن سنگ آهک پیربکران و مقدار پرتاب سنگ ثبت شده در هر مرحله از آتشباری , ابتدا با استفاده از نرم افزارهای ریاضی و آماری موجود,به ارائه ی رابطه ای تئوری بین پارامترهای موثر در آتشباری و پرتاب سنگ در این معدن پرداخته و سپس با استفاده ازتکنیک الگوریتم ژنتیک ,مناسب ترین مقدار پارامترهای موثر در آتشباری این معدن را با توجه به کمترین فاصله پرتاب سنگ, پیش بینی کنیم