سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدعلی شم آبادی – دکتری مدیریت بازاریابی و عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
ولی بریم نژاد – دکتری اقتصاد کشاورزی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

در حال حاضر یکی از چالش های اصلی درآمدی کشاورزان، نحوۀ عرضۀ محصولات تولیدی در بازار مصرف و پایین بودن سهم دریافتی آنها از قیمتی است که مصرف کنندگان نهایی پرداخت می نمایند . بیشتر کشاورزان و کارشناسان، این امر را ناشی از نقائص موجود در ساختار بازار محصولات کشاورزی می دانند . از طرفی با توجه به اهمیت موضوع و جایگاه مهم تنظیم بازار محصولات کشاورزی که هم اکنون یکی از چالش های اساسی در اقتصاد ملی محسوب می گردد . فقدان جایگاه و رویکرد بازاریابی محور در بخش کشاورزی بویژه در تشکل ها و شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی بعنوان متولیان قانونی امر خرید و فروش و بازاریابی در بخش کشاورزی و ضعف مفرط در آشنایی مدیران عامل و اعضا هیئت مدیره حدود ۶۵۰۰ شرکت تعاونی و اتحادیه های تعاون روستایی و کشاورزی با بازاریابی، حتی در سطح ملی و داخلی و مهم تر از همه بین المللی، لزوم توجه هرچه بیشتر به ورود علمی و عملی به مبحث بازاریابی را می طلبد . در همین راستا، تحقیق حاضر با شناسایی عوامل مختلف مؤثر در بازاریابی محصولات کشاورزی سعی دارد با تعیین اولویت های محصولی و منطقه ای و شناسایی متغیرهای مهم دخیل در بازاریابی و فروش محصولات از طریق شبکۀ تعاونی های روستایی و کشاورزی، برنامه ای جامع در این زمینه ارائه دهد . لذا با تکمیل ۱۳۲۱ پرسشنامه از ۲۷ استان کشور و تحلیل سؤالات آن مهمترین عوامل مؤثر بر بازاریابی از طریق این تعاونی ها شناسایی شد و راه کارهای لازم ارائه گردید