سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سعید جلیلی نصرآبادی –

چکیده:

پس از اکتشافات صحرائی و مطالعات بعمل آمده ، پروژه نیروگاه زمین گرمائی مشکین شهر وارد مرحلهحفاری چاههای اکتشافی گردید، بعد از آزمایش چاههای واقع در سایتB و A در سال ۲۰۰۴ مشخص گردید که این چاهها به ترتیب ظرفیت تولیدی برابر باMWe 2،۲ و MWe3،۹خواهند داشت .محدوده زمین گرمائی سبلان در شمال غربی ایران یکی از مناطق مهم گردشگری کشور می باشد. آب خروجی از نیروگاه زمین گرمائی می تواند به عنوان منبع گرمایشی مناسب و ارزان جهت گرمایش منازل، مورد استفاده قرار گیرددر این مقاله طراحی سیستم گرمایش
منطقه ای برای روستای موئیل مورد بررسی قرار گرفت. بار گرمائی برای یک ساختمان نمونه محاسبه شد.مقایسه دبی جرمی برای سیستمهای زمین گرمائی و سوخت فسیلی انجام گرفت.مدلسازی بر اساس روش جریان یکنواخت به کمک نرم افزارMatlabانجام گرفت . نتایج مدلسازی نوید بخش امکان استفاده از انرژی زمین گرمائی در آینده نه چندان دور برای گرمایش منازل و جایگزینی آن با سوخت فسیلی می باشد.