سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی اکبر تقوایی – استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس
بهزاد وثوق – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظردانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت

چکیده:

رودکرخه آنجایی که به محدوده شهر شوش می رسد نه تنها به ارتقای وضعیت اکولوژیکی منطقه کمک می کند که با ایجاد پتانسیل های فراوان گردشگری می تواند در ارتباط با آثار باستانی در احیای بافت فرهنگی و اکولوژیکی منطقه نقش مهمی را ایفا کند.از این رهگذر تلاش عمده این مقاله شناسایی خطوط اصلی منظر محدوده مورد نظر و آسیب شناسی آن در راستای بستری برای برنامه ریزی و تکمیل زیستی این رود در ارتباط با پیرامون آنست.روستاهای متعددی که در کنار این رود در نزدیکی شوش دیده می شوند و زمینه گیاهی آن به عنوان یک نقطعه شروع برای تشریح منظر مورد بررسی این مقاله قرار گرفته است.در تهیه این مقاله با دو روش مطالعه میدانی و اسنادی بهره گرفته شده است که در روش میدانی با شناسایی و بازدید از سایت مورد نظر اطلاعات جغرافیایی و بوم شناختی آن گردآوری و ندوین گردیده است.در روش مطالعات اسنادی نیز با کنکاش در کتب و متون و نیز تجربیات نوشتاری که در زمینه های مشابه مورد استفاده قرار گرفت سعی شد تا به ساختاری کلی برای روند تحقیق دست بیابیم.آنچه از این تحقیق حاصل می شود آنست که رود کرخه تحت فرسایشی تدریجی قرار گرفته است.به گونه ای که با ادامه این روند ممکن است نتواند نقش گذشته خود را در منظر و زیست بوم بخوبی ایفا کند و لذا احیای قطعات سازنده این منظر با توجه به منظر کلی منطقه خواهد توانست در ادامه حیات اکولوژیکی رود کرخه و ارتقای سطح زندگی روستاییان بسیار مفید واقع شود.این امر در گرو فعالیت های مشارکت جویانه بومیان منطقه می باشد.