سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سجاد کفاشی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
وحید عابدینی – دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محسن شاکری – دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

طراحی باز و بسته شدن (setup planning) قطعه کار بمنظور تعیین تعداد و توالی میزان باز و بسته شدن در یک خط تولید بکار میرود.طراحی باز و بسته شدن قطعه کار ، یک پل اساسی ما بین طراحی فرآیند تولید (process planning) و طراحی عملیات (production planning) محسوب می شود و همچنین به عنوان یک نیاز در طراحی قید و بند مطرح می باشد.طراحی باز و بسته شدن، به طور قابل ملاحظه ای روی هزینه ی کلی و کیفیت قطعه ی ماشینکاری شده تاثیرمی گذارد.یکی از تکنیک های موثر در این زمینه، استفاده از تحلیل تلرانسی می باشد.ارتباط بین تلرانسها در یک قطعه نقش اساسی در طراحی باز و بسته شدن قطعه کار دارد.در تحقیق حاضر، الگوریتمی طراحی شده که در آن عملیات باز وبسته شدن بکمک کامپیوتر انجام می پذیرد. برای کامپیوتری کردن طراحی باز و بسته شدن قطعه کار در طراحی فرایند تولید بکمک کامپیوتر، باید مراحلی طی شود که عبارتند از : الف) شناسائی اشکال ویژه (feature recognition) ماشینکاری و استخراج اطلاعات اولیه. ب) دسته بندی اشکال ویژه در گروههای مختلف باز و بسته شدن. ج)تعیین ترتیب باز و بسته شدن. د) انتخاب مرجع برای عملیات. الگوریتم حاضر با چندین قطعه ی صنعتی تست شده و مطابقت خوبی دارد.