سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسن قاسمی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع در
روح الله هادیپور گودرزی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی کشتی سازی و

چکیده:

غلتش عرضی یکی از مشخصه های نامطلوب کشتی ها می باشد که باعث اعمال تنش در ساختمان کشتی ، سلب آرامش برای خدمه و مسافران ، احتمال جابجایی و حرکت بار، افزایش مصرف سوخت بدلیل افزایش مقاومت کشتی و لذا افزایش هزینه عملیاتی و در کشتی های نظامی باعث کاهش کارایی تجهیزات جنگی وهدفگیری می شود. بنابراین استهلاک غلتش عرضی در شناورهای مسافربری، نظامی و نیز درکشتی های تجاری امری ضروری است.
تعیین درصد پایداری لازم در یک شرایط خاص دریایی و طراحی سیستم های کنترل کننده های خودکار، مستلزم تحلیل های تعیین ابعاد و اندازه باله و قدرت مورد نیاز با دقت کافی ارائه می شود. در این راه حل های ساده فرض می شود که امواج عرضی منظم با یک شیب موج کوچک و یک دوره موج تقریبا برابر با دوره تناوب طبیعی کشتی، می تواند منجر به زوایای بزرگ غلتش عرضی گردد. با طراحی باله های پایدار کننده جهت غلبه بر گشتاورهای کج کننده شیب موج، این امکان وجود دارد که از زوایای بزرگ غلتش عرضی کاسته شود. محاسبات برای یک نمونه کشتی مسافربری با مشخصات معلوم که مجهز به یک جفت باله پایدار کننده چهارگوش با نسبت منظری AR=4 و نرخ زاویه ای حرکت باله deg/sec 25 می باشد، انجام می شود. در انتها هم پیشنهاداتی در زمینه نحوه انتخاب مقطع مناسب برای باله از میان مقاطع گوناگون سری NACA مطرح می گردد.