سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

جمشید فتحی کلجاهی – دانشگاه شیراز
بهاره صالحی – دانشگاه شیراز

چکیده:

جذب NH3 در صنعت از اهمیت بسزایی برخوردار است. NH3 در هنگام سوختن ترکیبات NOX تولید می نماید که جزء آلاینده های محیط زیست می باشد. برج آکنده از جمله دستگاه هایی است که در صنعت با توجه به راندمان بالا، برای جدا کردن امونیاک از گازهای دیگر بکار گرفته می شود.
در این مطالعه یکمدل ریاضی برای برج آکنده بر اساس موازنه جرم، انرژی، روابط ترمودینامیکی و تئوری فیلم ارائه و معادلات حاکم به روش عددی حل گردیده است. نتایج حاصل از این مدل با نتایج یک واحد صنعتی مقایسه گردیده است.
پس ا زمقایسه نتایج با داده های صنعتی و تعیین صحت مدل بکار رفته، از آن جهت طراحی واحد جذب آمونیاک پتروشیمی رازی استفاده نموده اییم.