سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید فخرالدین افضلی – دانشجوی دکتری خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

اکنون که در استانه قرن بیست و یکم قرار گرفته ایم انبوهی از مشکلات ازجمله تخریب، منابع طبیعی و الودگی محیط زیست ، عرصه را بر ادمی تنگ کرده است اهمیت حیاتی خاک، مورد تایید متخصصین حفاظت خاک، محیط زیست، اقتصاد دانان و برنامه ریزان قرار گرفته است فرسایش بادی یکی از مشکلات عمده در مناطق خشک و نیمه خشک است که هرروزه خسارات زیادی را به کشاورزی، محیط زیست و زندگی شهری و … وارد می کند ایران یکی از کشورهای خشک و نیمه خشک خاورمیانه است و یزد یکی از استانهای مرکزی ایران است که در معرض خطر فرسایش بادی و عواقب ناشی از آن قرار دارد میزان فرسایش بادی خاک با توان سوم سرعت باد متناسب است و از اینجا اهمیت دقت در براورد صحیح سرعت باد روشن می شود درواقع قدم اول برای مطالعه فرسایش بادی براورد سرعت و جهت باد می باشد