سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

معین طاهری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
حسین سوادکوهیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهروز آرزو – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی فضلی – دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

یکی از مهم ترین مسائل در کشش عمیق، انتخاب بهینه ی بلانک اولیه است که از نظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله هدف، طراحی بلانک اولیه ی بهینه (با حداقل تریم) برای کشش عمیق قطعات با مقطع مستطیلی می باشد. برای این هدف، یک برنامه به زبان Visual Basic در SolidWorks تهیه شده است که یک قطعه ی مستطیلی شکل را به عنوان ورودی می گیرد و بلانک بهینه را طراحی می کند. همچنین در این برنامه بلانک هایی با کانتور مستطیل، دایره، هشت ضلعی و لوزی به دست آمده است؛ به طوری که بر کانتور اولیه مماس باشند و درصد تریم یا دور ریز برای این بلانک ها محاسبه شده است. برای کنترل صحت برنامه ی نوشته شده به زبان Visual Basic، نتایج حاصل از برنامه با نرم افزار ABAQUS کنترل شده اند؛ تحلیل های انجام شده با ABAQUS اثبات می کنند که بلانک های به دست آمده توسط برنامه، دارای کمترین میزان دور ریز می باشد.