سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد یدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد آزمایشگاه MDO – دانشکده هوافضا آزمایشگاه خواجه نص
جهانگیر جدی – دانشجوی دکتری آزمایشگاه MDO – دانشکده هوافضا آزمایشگاه خواجه نصیرالدین
جعفر روشنی بیان – استادیار آزمایشگاه MDO – دانشکده هوافضا آزمایشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

الگوریتم ژنتیک به عنوان یک روش نوین بهینه سازی غیر تحلیلی در مسایل نامقید یا مقید از نوع باند بکار می رود، در این مقاله با بکارگیری چندین نوع تابع جریمه تطبیقی، راهکاری جدید برای الگوریتم ژنتیک در مسایل بهینه سازی مقید از نوع غیر باند، استفاده شده و کاربرد آن در بهینه سازی طراحی چند موضوعی یک وسیله پرنده بررسی شده است. در این مقاله ابتدا مراحل شکل گیری مسأله بهینه سازی طراحی چند موضوعی یک وسیله پرنده بیان می شود و سپس روش الگوریتم ژنتیک بکار رفته بررسی می شود و در انتها نتایج کاربرد روش الگوریتم ژنتیک مذکور ابتدا برای یک مسأله نمونه و سپس برای مسأله طراحی چند موضوعی وسیله پرنده مذکور ، مورد تحلیل قرار می گیرد.