سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا ولی پور – کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
حامد معراجی – کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
محمدرضا جلالی – کارشناس ارشد منابع آب مهندسان مشاور مهاب قدس، تهران
عباس افشار – استاد دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

تعیین ابعاد سیستم انحراف سدها همواره طراحان را با مسائل و مشکلات فراوانی روبرو نموده و نحوه انتخاب سیل طراحی، ارتفاع فرازبند، تعداد و قطر تونلها و ریسک کلی پذیرفته شده از سوی طراحان همواره مورد بحث و بررسی مهندسین طراح بوده است. در این مقاله سعی بر آن است تابا تعریف ریسک و عدم قطعیت پارامترهایی که طراحات در طراحی این سیستمها با آن روبرو هستند، یک مدل ریاضیاتی را بر اساس هزینه های اول پروژه ، هزینه های ناشی از شکست و میزان کل ریسک سیستم انحراف ارائه و با بکارگیری آن ابعاد بهینه سیستم انحراف شامل: انتخاب سیل طراحی، قطر، تعداد تونل و ارتفاع فرازبند، با توجه به پارامترهای موثر در طراحی و ضریب تغییرات آنها برای سیستم انحراف سد مروست واقع بر رودخانه مروست بعنوان یک مطالعه موردی با کمک الگوریتم ژنتیک تعیین گردد.