سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا سروری – کارشناسی ارشد منابع آب
رضا ولی پور – کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
حامد معراجی – کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی

چکیده:

تعیین ابعاد سیستم انحراف سدها همواره طراحان را با مسائل و مشکلات فراوانی روبرو نموده و نحوه انتخاب سیل طراحی، ارتفاع فرازبند، تعداد و قطر تونلها و ریسک کلی پذیرفته شده از سوی طراحان همواره مورد بحث و بررسی مهندسین طراح بوده است. در این مقاله سعی بر آن است تا با تعریف ریسک و عدم قطعیت پارامترهایی که طراحان درطراحی این سیستمها با آن روبرو هستند، یک مدل ریاضیاتی را براساس هزینه های اولیه پروژه، هزینه های ناشی از شکست و میزان کل ریسک سیستم انحراف ارائه و با بکار گیری آن ابعاد بهینه سیستم انحراف شامل: انتخاب سیل طراحی، قطر، تعداد تونل و ارتفاع فرازبند، با توجه به پارامترهای موثر در طراحی و ضریب تغییرات آنها برای سیستم انحراف سد لائین واقع بر رودخانه لائین بعنوان یک مطالعه موردی باکمک الگوریتم ژنتیک تعیین گردد.