سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سولماز موسوی دیزج – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله به بررسی و طراحی بهینه مدار اسنابر مورد استفاده در جبرانساز GCSC پرداخته شده است. جبرانسازز GCSC نوعی جبرانساز خازن سری است که به صورت سری در خطوط انتقال بلند(EHV) برای جبران افت ولتاژ،افزایش پایداری و کنترل تقسیم بار بین مسیرهای انتقال موازی بکار میرود.این جبرانساز توسط تایرستورهایGTO کنترل میشود. مدار اسنابر مورد مطالعه در این مقاله به همراه مدارGTO در جبرانساز قرار میگیرد.این اسنابر مزیتهای زیادی دارد.از جمله آن میتوان به توانایی آن در کاهشحالت گذرای جریانهای ناخواسته اشاره کرد.این جریانها میتوانند به بای پس شدن خازن جبرانساز منجر شوند.از طرف دیگر باعث میشودGTOدر یک ناحیه عملکرد سالم سویچ کند.نبودن تلفات مقاومتی در حالت روشن مدار از مزیتهای دیگر این اسنابرنسبت بهطراحیهای دیگر به شمار میرود