سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهروز دانش خواه – کارشناس ارشد مخابرات – پژوهشگاه نیرو – گروه پژوهشی مخابرات تهران , ایر

چکیده:

برای کاربرد مخابرات اتوماسیون توزیع ، طراحی بهینه باند پایه یک مودم رادیویی مورد بررسی قرار گرفته است . در این مقاله نشان داده شده است که مدولاسیون GMSK 1 نسبت به مدولاسیون های رایج (FSK 2 , FM) بازدهی فرکانسی بهتری دارد . همچــنین نشان داده می شود که استفاده از رادیوی Packet based برای کاربرد یاد شده مناسب تر است . زیرا علاوه براینکه سنکرونیزاسیون آن نسبت به نویز مقاوم تر از روش های دیگر است ، استفاده از کدینگ تصحیح و تشخیص خطا در رادیوی Packet based ، محیط مخابراتی بسیار مطمئنی را ایجاد می کند . از طرفی استفاده از رادیوی Packet based اشکالات بزرگی دارد ( همچون غیر شفاف بودن مودم و نیاز به پین ) RX-TX که با روشهای ابداعی این مسائل حل شده اند . همچــنین نـــحوه گســترش شبکه رادیویی با استفاده از تکرار کننده ها مورد بررسی قرار گرفته و نیازمندیهای مربوطه در طراحی باند پایه مودم رادیویی مورد توجه قرار گرفته شده است . درنهایت نتیجه تست موفقیت آمیز این طراحی نشان داده شده است .