سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یونس علیزاده – استادیار
حسین روحانی – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

ورق های فلزی در بسیاری از کاربرد های صنعتی از جمله کف پوش های کاذب جهت بار گذاری عمودی مورد استفاده قرار می گیرند. در بعضی شرایط به علت تعداد زیاد و یا ابعاد زیاد ورق ها کاهش وزن آن ها به دلیل صرفه جویی در مواد مصرفی و همچنین برای سبکی کل سازه حائز اهمیت ویژه ای است. در این مقاله اثر کاربرد تیغه های تقویت کننده زیر پانل های کف کاذب، جهت افزایش مقاومت خمشی و در نتیجه کاهش وزن پانل ها بررسی شده است و آرایش های گوناگونی با ابعاد متفاوت از تیغه ها تحت بار های استاندارد به روش المان محدود مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت آرایش بهینه با کمترین وزن که به روش ریخته گری تزریقی قابل تولید باشد، بر اساس پارامتر های بی بعد معرفی شده است.