سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید رشتچی – دانشگاه زنجان – دانشکده مهندسی
آرش شعبانی – دانشگاه زنجان – دانشکده مهندسی

چکیده:

در این مقاله روشی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای طراحی ترانسفورماتور جریان نوع اندازه گیری ارائه شده است . الگوریتم ارائه شده قادر به ارائه پارامترهای طراحی ترانسفورماتور جریان مورد نظر به گونه ای است که ضمن حداقل نمودن خطاهای دامنه و جابجایی فاز تا ۱/۲ برابر جریان نامی ، هزینه ساخت ترانسفورماتور را نیز حداقل می نماید . نهایتاً نتایج حاصل از طراحی چند نمونه ترانسفورماتور مختلف با الگوریتم مورد بحث ارائه شده است .