سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسن فشکی فراهانی – دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس شولائی –

چکیده:

یکی از مهمترین اجزاء منابع تغذیه سوئیچینگ قطعات مغناطیسی (ترانسفورماتور، سلف) می باشد که باید بصورت بهینه طراحی گردد. در این مقاله الگوریتم جدیدی برای طراحی بهینه ترانسفورماتور منابع تغذیه سوئیچینگ (مبتنی بر حداقل سازی تلفات) ارائه می شود. از آنجا که تلفات ترانسفورماتور (شامل تلفات مسی و هسته) به چگالی
شار وابسته است، طراحی بر اساس بهینه سازی چگالی شار پیشنهاد شده است. این کار با انتخاب بهینه ضریب پنجره، مواد فرومغناطیسی هسته ترانسفورماتور و با درنظر گرفتن فرکانس سوئیچینگ انجام شده است. الگوریتم پیشنهادی برای طراحی و ساخت یک ترانسفورماتور منابع تغذیه سوئیچینگ استفاده و نتایج آزمایشگاهی ارائه شده است.