سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جواد فرهودی – به ترتیب استاد و دانشیار سازه های آبی گروه آبیاری دانشگاه تهران
سامان نیک مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی گروه آبیاری دانشگاه تهران
محمد حسین امید – به ترتیب استاد و دانشیار سازه های آبی گروه آبیاری دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق جهت طراحی بهینهی سازه رسوبگیر لوله گردابی، از چهار نسبت عرض شکاف به قطر لوله برابر با ۰/۱۵، ۰/۲، ۰/۲۵ و ۰/۳ ، به ازای قطر ثابت ۵/۷۵ سانتیمتر استفاده شده است. جهت انتخاب نسبت بهینه، سه فاکتور افت انرژی، سرعت مماسی درون لوله و یکنواختی ربایش مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. آزمایشات به ازای ۴ نرخ دبی خروجی از لوله برابر با ۲/۵% ، ۵% ۷/۵و ۱۰% انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که، نسبت عرض شکاف به قطر بهینه برابر با ۰/۱۵ بوده که دارای سرعت مماسی و یکنواختی ربایش بالاتر و افت انرژی قابل قبولی است.