سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی دادخواه – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

در این مقاله مبحث نویز سازه ای در دو مرحله مورد نظر است: در مرحله اول ملاحظات طراحی شاسی شامل آنالیز مودال شاسی ها به منظور دوری از پدیده تشدید، ارائه چیدمانی مناسب برای کمینه کردن نیروهای ناخواسته، اطمینان از پایداری در برابر شوک های جانبی و نحوه اتصال به پوسته از نقطه نظر انرژی کمینه انتشاری مورد توجه قرار گرفته و در مرحله بعد، فرمولبندی و طراحی ضربه گیرها با لحاظ کردن ۶ درجه آزادی و سیستم جداسازی دو مرحله ای تحلیل و بررسی شده است.