سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدقاسم سحاب – استادیار پردیس تفرش دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

پوششهای مرکب بتنی- فولادی بعلت سختی و مقا ومت بیشتری که نسبت به سیستمهای دیگر مرسوم برای پوشش کفها تامین میکنند، درسازه های صنعتی و عرشه پلها بسیار متداول می باشند. در این مقاله طراحی بهینه کفهای مرکب با تیرچه های فلزی که در فواصل معینی در زیر کف قرار داده شده اند و به صورت یکپارچه با دال بتن مسلح کف و یکد یگر کار میکنند ارائه میشود. ضخامت دال بتنی کف، فواصل بین تیرچه های فلزی، شماره و تیپ تیرچه های فلزی که از بین پروفیلهای استاندارد انتخاب میشوند، متغیرهای طراحی می باشند. تابع هدف هزینه واحد سطح کف، شامل هزینه فولاد و بتن مصرفی می باشد. قیود حاکم بر طراحی نیزعمدتاً بر مبنای آئین نامه بتن ایران تعریف شده اند‌‌. ‏‏‎برای حل مسئله یک الگوریتم ژنتیک مرکب معرفی و به کار گرفته می شود. ضمن ارائه یک مثال عملی, اثر پارامترهای مختلف دخیل در طراحی بر روی طرح بهینه پوششهای مرکب مطالعه شده است. درآخر بر مبنای این مطالعات نتایج کاربردی برای طراحی بهینه پوششهای مرکب ارائه شده است