سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدهادی افشار – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
جواد محجوبی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در سالهای اخیر طراحی بهینه سیستم انتقال بطور قابل ملاحظه ای مورد توجه واقع شده است. در این تحقیق مساله طراحی بهینه قطر و ضخامت لوله های سیستم انتقال با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک، بگونه ای که توقف ناگهانی پمپ به بروز پدیده جدایی ستون آب منجر نشود مدنظر قرار گرفته است. برای شبیه سازی جریان گذار از روش خطوط مشخصه که دارای قابلیت بالایی در حل اینگونه مسائل است استفاده شده است. مساله طراحی بهینه سیستم انتقال همانگونه که از طبیعت آن مشخص است، مساله ای مقید است که حل آن نیازمند استفاده از روشهای بهینه سازی مقید است. در این تحقیق از روشی نامقید برای طراحی بهینه سیستم انتقال استفاده شده است که این امر نیازمند تبدیل مساله مقید مرود نظر به مساله نامقید است. در این تحقیق از توابع جریمه خارجی بعنوان روشی برای تبدیل مساله اصلی مقید به مساله ای نامقید استفاده شده است. مساله نامقید حاصل با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک حل شده و کارایی روش با حل یک مثال عددی بررسی شده است.