سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهره کرکه آبادی – دانشگاه علوم و فنون، گروه مهندسی شیمی
مجید تقی زاده – دانشگاه مازندران، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی
رضا درویشی – شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی ، واحد فنی

چکیده:

در مخازن نفتی، مخلوطی از نفت، گاز و آب وجود دارد که عموما این مخلوط تا انتهای چاه با فشار موجود در مخزن هدایت می شود. از انتهای چاه تا سر چاه، سیال توسط خطوط لوله انتقال می یابد. قطر خط لوله انتقال سیال از ته به سر چاه، نقش مهمی در تعیین دبی تولیدی خواهد داشت. بر خلافتصور با افزایش قطر خط لوله، میزان دبی تولیدی افزایشنخواهد یافت. زیرا فاکتورهایی چون افت فشار، ضریب اصطکاک و پس ماندگار و اب در طول خط لوله متغیره بوده و مقدار جریان را دائما تغییر می دهند. هدف از این مقاله بررسی و تعیین قطر بهیه لوله جهت برداشت نفت ازمخزن و تاثیر پارامترهای مختلف سیال خروجی بر روی قطر لوله میباشد.