سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن قاسمی – دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهرا
رویا شادمانی – دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهرا
مصباح سایبانی – دانشکده مهندسی کشتی سازی و صنایع دریایی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهرا

چکیده:

مقاله حاضر طراحی یک سیستم CRP را ارائه می دهد جهت تعیین خواص هیدرودینامیکی پروانه ها و به دست آوردن ابعاد اصلی این سیستم از ترکیب هر دو روش عددی و تجربی استفاده شده است حل عددی جهت تحلیل عملکرد هیدرودینامیکی یک نمونه از CRP برپایه جریان پتانسیل بااستفاده از روش المان مرزی مورد بررسی و محاسبه قرار می گیرد و ضرایب هیدرودینامیکی در مورد دو شناور VLCC و فله بر بزرگ در دو حالت تک پروانه ای و CPR مورد مقایسه و تحلیل قرار می گیرد. از روش تجربی نیز می توان ابعاد بهینه جهت نیل به بیشترین راندمان و تراست بالا به منظور غلبه بر مقاومت کشتی در سرعت طراحی را بدست آورد. نتایج قابل قبولی از این روش عددی معتبر در مقایسه با مقادیر تجربی بدست آمده است.