سال انتشار: ۱۳۶۸

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید رضویلر – دفتر مهندسی انتقال شرکت توانیر
فرامرز رهبر – دفتر مهندسی انتقال شرکت توانیر

چکیده:

در پست های فشارقوی به هنگام بروز اتصال کوتاه جریان زیادی وارد زمین می گردد که در صورت عدم دقت کافی در محاسبات سیستم زمین سبب بروز خطرات جانبی مهلک برای پرسنل و افراد در محوطه پست می گردد . از آنجا که ایمنی پست های فشارقوی در درجه اول اهمیت قرار دارد لذا بکارگیری روشهای دقیق محاسباتی که علاوه بر تضمین ایمنی کافی، از نظر اقتصادی نیز بهینه باشد بسیار منطقی خواهد بود . در این مقاله پس از بررسی مدل های ساده طراحی سیستم زمین پست های انتقال نیرو به تشریح روش دقیقتری که بر روی ریزکامپیوتر قابل اجرا می باشد خواهیم پرداخت.