سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جعفر عبادی – دانشگاه فردوسی مشهد ایران
حمیدرضا احمدی نیت – دانشگاه فردوسی مشهد ایران
بهزاد پرواز منش – دانشگاه فردوسی مشهد ایران

چکیده:

در این مقاله روش مناسبی برای تعیین محل بهینه پست های ۲۰ توزیع در شبکه شهری ارائه شده است . یکی از عوامل مهم در تعیین محل پست های توزیع ، موقعیت مصرف کنندگان ونحوه تغذیه آنها می باشد . در این مقاله روش مناسبی برای تغذیه بهینه مصرف کنندگان شهری ارائه شده است . لذا شبکه طراحی شده از نظر موقعیت پست ها و ظرفیت آنها و مسیر خطوط توزیع بهینه است . مزیت روش ارائه شده این است که در شهرهای موجود کشور قابل اجرا می باشد . برای اطمینان از صحت روش پیشنهادی ، محاسبات برای قسمت کوچکی از شبکه توزیع شهر مشهد انجام شده است ونتایج بهینه سازی با واقعیت های موجود شبکه مقایسه شده است .