سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سجاد نجفی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر . شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا )
مهرداد مهرپور – دانشگاه صنعتی امیرکبیر شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا )
مهرداد عابدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
سید حسین حسینیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

طراحی شبکه های توزیع بزرگ از مسائل پیچیده و تا حدود زیادی مشکل محسوب می گردد . این مقاله یک روش جدید بر پایه ترکیب الگوریتم ژنتیک (GENETIC Algorithm) و تئوری گراف برای طراحی شبکه های توزیع بزرگ و با ابعاد وسیع ارائه می کند . در روش پیشنهادی شبکه فشار متوسط با تعیین همزمان مسیر بهینه برای فیدر های فشار متوسط و جایابی پست های فوق با در نظر گیری محدودیت های الکتریکی و جغرافیایی و بهینه سازی هزینه و احداث شبکه های جدید و نیز اصلاح یا نگهداری شبکه موجود طراحی می گردد .