سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۶

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیلا کریمی دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژئودزی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
بهزاد وثوقی – استادیار دانشکده مهندسی نقشه برداری،دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
یحیی جمور – استادیار آموزشکده نقشه برداری، سازمان نقشه برداری کشور

چکیده:

در این مقاله جهت طراحی شبکه مانیتورینگ GPS برای گسل بم روشی بر مبنای بهینگی دقت برآورد پارامترهای مکانیکی و زمین شناسی گسل و هزینه ارائه شده است . الگوی الاستیک مورد استفاده تابعی از پارامترهای مکانیکی گسل واقع در یک محیط الاستیک و همگن است . این پارامترها عبارتند از عمق قفل شدگی و سرعت لغزش . تابع هدف جهت بهینه سازی ترکیبی از دقت نهایی
پارامترهای فوق و هزینه، باتوجه به قیود زمین شناسی است . باتوجه به اهمیت محل استقرار ایستگاه و پایداری نسبی محل نصب آنتن گیرنده GPS ، با استفاده از نقشه های رقومی زمین شناسی قیود زمین شناسی در طراحی لحاظ شده و مکانهای با استحکام بالا جهت نصب ایستگاه تعیین شده است . الگوریتم ژنتیک با پارامترهای پیوسته و مقید برای حل مساله بهینه سازی استفاده شده است و به کمک این ابزار که یک روش هوشمند جستجوی تصادفی است و از ساز و کار ژن ها و کروموزوم ها در موجودات زنده و نحوه تولید مثل آنها الهام گرفته است تابع هدف کمینه و پارامترهای مختلف از جمله موقعیت ایستگاهها تعیین شده اند .