سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مھندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
حسن نحوی – دانشیار، دانشکده مھندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفھان

چکیده:

یکی از کاربردهای بهینه سازی، بهینه کردن فرآیند های شکل دهی می باشد. تابع هدف میتواند سرعت شارش، تنش، کرنش، انرژی، نیروی اعمالی و … باشد. هدف از این تحقیق طراحی بهینه شکل حدیده اکستروژن متقارن می باشد بطوریکه نیروی اکسترود به حداقل برسد. ناحیه پلاستیک به روش المان محدود تحلیل می شود و شکل منحنی حدیده با استفاده از منحنی های بزییر تولید می شود که قادر است تمامی حالات شکل حدیده را برای نسبت کاهش اکستروژن و شعاع اولیه داده شده تولید کند. به منظور بدست آوردن شکل بهینه حدیده از روش بهینه سازی (Flexible Polyhedron Search) FPS استفاده شده است. از ترکیب روش عددی المان محدود و روش بهینه سازی FPS شکل بهینه حدیده بدست خواهد آمد.نتایج بدست آمده تطابق خوبی با کارهای قبلی که از روش حد بالایی استفاده کرده اند دارد