سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

چنگیز غیرتمند – دانشجوی دکتری عمران دانشگاه تربیت مدرس، تهران
حمید محرمی – استادیار بخش عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده:

ملحوظ نمودنتاثیر پی انعطاف پذیر در بهینه سازی سازه ها نگاه جدیدی است که این مقاله به آن می پردازد. در تحلیل و طراحی سازه ها معمولا اثر اندرکنش بین پی و قاب سازه ای در نظر گرفته نمی شود. با توجه به اینکه پی به عنوان بخشی از سازه بوده و در باز توزیع نیروهای آن سهیم می باشد، در نظر نگرفتن اثر اندرکنش بین پی و سازه می تواند تقریبهای زیادی در نتایج تحلیل سازه ها تولید نماید. در این مقاله، بهینه سازی سازه و پی آن بصورت توام و با در نظر گرفتن اثر اندر کنش خاک- پی و سازه انجام گرفته است. مسئله بهینه سازی به روش جهت های قابل قبول حل شده است. به منظور مقایسه تاثیر در نظر گیری پی در تحلیل و طراحی بهینه، ابتدا روسازه و پی هر یک بطور جداگانه تحت بارگذاری سازه تحلیل و طراحی بهینه شده اند، در مرحله بعد همان سازه و پی آن بصورت توام و با در نظر گرفتن اثر اندرکنش بین خاک و سازه مجددا بصورت بهینه طراحی شده و نتایج آن با حالت قبل مقایسه شده است. نتایج مثالهای طراحی ذکر شده در این مقاله بصورت کمی نشان می دهند که برای سازه ها با پی های انعطاف پذیر منظور نمودن اندرکنش روسازه – پی و خاک امر مهمی است که باید رعایت گردد.