سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سازه های جدار نازک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد سلاجقه – استادیار بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان
فرزاد قادری بافتی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، بخش مهندسی عمران، دانشگاه آزاد کرمان

چکیده:

در این مقاله ، فرایندی برای بدست اوردن حداقل وزن طراحی، در قابهای خمشی سه بعدی بر طبق مقررات سازه های فلزی آمریکا (AISC) به روش ضریب بار و مقاومت (LRFD) ارائه شده است. متغیرهای طراحی از نوع پیوسته و شامل عرض بال، ضخامت بال، ارتفاع جان و ضخامت جان د رمقاطع I شکل بوده است. سازه در معرض بار جانبی باد بر طبق آئین نامه UBC همراه با بارهای قائم (بارهای مرده و زنده) قرار داشته و تغییر مکان و تنش بر طبق آئین نامه AISC LRFD قیدهای طراحی می باشند. ازآنجا که استفاده از یک روش تحلیل دقیق در سازه هایی مانند قابها که دارای تعداد زیادی عضو و محدودیت می باشند، مستلزم صرف وقت وهزینه های زیادی است، لذا از یک روش تقریبی به نام روش ترکیبی مرتبه و (HQA) که مبتنی به سری تیلور است، جهت تقریب سازی تحلیل قاب ، بکار گرفته شده است. درپایان نتایج حاصل از بهینه سازی دقیق و تقریبی مقایسه شدند که نتایج مطلوبی حاصل شده است.