سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عبدالمهدی فروغی – فوق لیسانس مهندسی عمران (سازه های هیدرولیکی) مدیر امور مهندسی عمران
علی اکبر صالحی نیشابوری – استادیار دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی
حمید محرمی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

یکی از راههای کاهش اثرات نامطلوب ضربه قوچ در مسیر خطوط انتقال آب نیروگاه های آبی، احداث مخزن موجگیر می باشد. مخازن موجگیر باعث استهلاک نوسانات جرم گردیده وسبب می شوند که امواج فشاری کمتری به تونل بالا دست منتقل گردد. از میان انواع مخازن موجبگیر، نوع دیفرانسیل آن دارای عملکرد بهتری از نظر هیدرولیکی می باشد. انتخاب صحیح پارامترهای طراحی مخزن موجگیر دیفرانسیلنقش موثری در خاصیت مستهلک کنندگی نوسانات جرم خواهد داشت. این پارامترها عبارتند از قطر مخزن موجگیر، قطر لوله رایزر، تراز سرریزی رایزر، ارتفاع مخزن موجگیر وسطح مقطع روزنه ها. با توجه به رفتار پیچیده این نوع مخازن، طراحی آن ها رد یک فرایند تکراری طراحی – کنترل به دفعات تکراری می شود تا طرح بهینه از نظر هیدرولیکی و اقتصادی حاصل گردد. در این مقاله سعی شده است با استفاده از الگوریتم های ریاضی در برنامه ریزی غیر خطی روشی ارائه گردد که طراحی این نوع مخازن در کمترین زمان ممکن و بصورت مکانیزه انجام شود بنحوی که علاوه بر عملکرد قابل قبول هیدرولیکی، طرح بدست آمده از نظر اقتصادی نیز بهینه باشد.