سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا علیزاده پهلوانی – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس شولائی – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
ابوالفضل واحدی – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله با استفاده از روابط طراحی موتور القائی تکفـاز و بکمک الگوریتم ژنتیک راهکاری نوین جهـت طراحـی بهینـه موتور القائی تکفاز ۱۱۵ ولت ، یک اسب بخـا ر ، دو قطـب و با سرعت ۲۹۰۰ دور بر دقیقه جهـت حـداقل سـازی تلفـات مسی سیم پیچهـای اسـتاتور و رتـور، تلفـات آهنـی اسـتاتور ( هسته و دندانه ها ) و بیشینه نمودن راندمان و ضریب قدرت ارائــه شــده اســت . همچنــین مقایســه نتــایج ایــن طراحــی بــا طراحیهای دیگر نشان می دهد که مربعی نمودن ابعاد هندسـی موتور باعث می شود تا جمیع توابع هدف یکجا محقق شوند .