سال انتشار: ۱۳۶۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود احمدی پور – شرکت مشانیر

چکیده:

سالهاست که بدون تردید در تمامی ترانسفورماتورهای قدرت با اتصال ستاره ـ ستاره و اتو ترانسفورماتورها، سیم پیچی دیگری با اتصال مثلث بمنظور حذف هارمونیک سوم جریان بی باری، کاهش امپدانس هموپولر، امکان بارگیری نامتقارن و ایجاد تعادل مغناطیسی قرار داده می شود و بغضاً نیز از آن بمنظور تغذیه بارهای محلی و یا کنترل بار راکتیو در شبکه استفاده می گردد . این سیم پیچی علاوه بر ایجاد هزینه اضافی احتمال خطاها را در ترانسفورماتور افزایش داده و بهر حال در مواردی هم کار سیم پیچهای اصلی ترانسفورماتور را مختل نموده است .
در این مقاله سعی می شود به بررسی مواردی پرداخته شود که می توان این سیم پیچی را بدون ایجاد اشکالات جدی در شبکه از ترانسفورماتورهای مزبور حذف نمود و ضمناً در مواردیکه ضرورت تعبیه این سیم پیچی حتمی است روش محاسبه برای ظرفیت اپتیم آن ارائه گردد