سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ناصر ذاکری – دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک دانشگاه صنعتی شریف
حمیدرضا کاتوزیان – استادیار دانشگاه صنعتی شریف
فرزام فرهمند – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مطالعه با استفاده از داده‌های سی‌تی‌اسکن (CT-Scan)، مدل المان محدود سه بعدی از مفصل ران و پروتز آن ساخته شد. سپس با استفاده از الگوریتم بهینه سازی عددی و المان محدود و انجام آنالیز حساسیت نسبت به پارامترهای بهینه سازی، مهمترین پارامترهای طراحی شناسایی شدند. در ادامه با استفاده از روش بهینه سازی رویه پاسخ (RSM) و با در نظر گرفتن قیود، بهینه سازی هندسی انجام گرفت. بررسی های انجام شده بر روی طول پایه، قطر و طول حفره داخلی پایه، نشان می دهد که طول پروتز بیشترین تأثیر را بر توزیع یکنواخت تنش و جابجایی در ناحیه اتصال پایه پروتز با چسب ارتوپدی دارد و از این لحاظ قطر حفره داخلی پایه در درجه دوم اهمیت است.