سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نادر نریمان زاده – دانشیار دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه گیلان، گروه مهندسی مکانیک
آریا الستی – دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
علی جمالی – دانشجوی دکتری دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه گیلان، گروه مهندسی مکانی
امیر حاجیلو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه گیلان، گروه مهند

چکیده:

ازجمله مسائل کاربردی و بسیار مهم در کنترل مصالحه بین پایداری و عملکرد می باشد. در این مقاله روشی برای طراحی بهینة کنترل کننده های مقاوم PID برای سیستم های دارای نامعینی احتمالاتی ارائه شده است. الگوریتم ژنتیک برای بهینه سازی چند هدفی پارامترهای بهینه ای کنترل کننده های PID بکار رفته است. توابع هدف در طراحی این کنترل کننده ها مینیمم کردن احتمال ناپایداری، ماکزیمم کردن درجة پایداری و مینیمم کردن احتمال عملکرد نامطلوب در حوزة زمانی و فرکانسی با توجه به نمونه های ایجاد شده در روش شبیه سازی شبه مونت کارلو می باشد. نتایج حاصل از بهینه سازی چند هدفی، مجموعه ای از نقاط طراحی بهینه را بنام جبهة پارتو در اختیار طراح قرار می دهد که طراح با توجه به نیاز خود یکی از این نقاط بهینه را انتخاب کند. همچنین با توجه به تغییرات توابع هدف در جبهة پارتوی مورد نظر که بطور متقابل عمل می کنند طراح می تواند با مصالحه مناسبترین نقطة بهینة پارتویی را انتخاب نماید. چنین انتخابی فقط در بهینه سازی چند هدفی امکانپذیر است.